Tura

Tura : 1. Tuğra. 2. Kalkan, siper. Turahan: Osmanlı komutanlarından.