Toktamış

Toktamış : Bir yere yerleşmiş, oturmuş (kimse). Dinmiş, sakinleşmiş.