Rüyada Af Görmek

Bir kimse rüyada affedildiğini görürse, bu felah ve saadete işarettir. Yine rüyada affa uğramak, Allah ın merhametini ve rızasını kazanacak bir işin yapılacağına delalet eder. Rüyada birinin kişinin kendisine karşı, kusurlu bir davranış yaptığını ve onu affettiğini görmesi, yüce Allah ın mağfiretine nail olacak bir kişiye delalet eder. Rüyada kendi kusurunun affedildiğini görmek, uzun ömre, şan, şöhrete ve himayeye mazhar...