Nazmi

Nazmi : Dizme, tertib etme, sıraya koyma. Sıra, tertip.  Vezinli, kafiyeli söz.