Kaya

Kaya :  1. Büyük ve sert taş kütlesi. 2. Kayalık sarp dağ.