İstemihan

İstemihan : Göktürk devletinin kurucusu Bumin kağanın kardeşi olan Türk hakanı.  Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.