Süryanice Kökenli İsimler

Bu sayfamızın İçeriğinde : Süryanice kökenli isimler, süryanice bebek isimleri, süryanice isimler yer almaktadır.

 

Abay, Abgar, Abil, Abilo, Abrohom, Adad,

Adadnirari, Adam, Adar, Aday, Ado,

Afrem, Agay, Ahiqar, Aho, Akkad,

Akkadiya, Akoro, Alaf, Amanuel,

Amarsin, Amed, Amiro, Amirta, Amirto,

Anki, Ankido, Ano, Aram, Arbil, Arbila,

Arbo, Aryo, Arza, Arzo, Asiro, Asirta,

Ashur, Assur, Assurbanibal,

Assurhaddon, Assurnasirpal, Assyria,

Asya, Athra, Athro, Athur, Augin,

Auyutha, Auyutho, Ayla, Aylo, Ayna,

Ayno, Aziz, Aziza, Babel, Babylon,

Babylonia, Bahra, Bahro, Balay, Banibal,

Barbabel, Barbara, Barbaro, Bardara,

Bardaro, Bardayson, Barlebo, Barnaba,

Baro, Barsaumo, Barshlomo, Barshlama,

Barsin, Barsino, Baryamo, Basima,

Basimo, Bathshlama, Bathshlomo,

Behnam, Benyamen, Berula, Besma,

Besmo, Beth, Bethnahrin, Bil, Bilader,

Bima, Bobel, Bobi, Bobo, Bolo, Bozo,

Britha, Britho, Brula, Burga, Burgo,

Buyana, Dahbo, Danho, Daniel, Dara,

Daro, David, Dayona, Dayono, Dayso,

Daysan, Dayson, Delmon, Deqlath, Dibo,

Dina, Dino, Dmutha, Dmutho, Doshna,

Doshno, Dumoro, Edessa, Elam, Eliyo,

Emra, Emro, Enlil, Enlinasir, Eridu, Esfes,

Fabro, Fahdo, Fardaysa, Fardayso, Faro,

Fayo, Fesho, Firil, Firo, Fofyath, Froth,

Gabriel, Gabro, Gabyo, Gado, Galle, Gallo,

Gantha, Gantho, Gauriye, Gayo, Gazo,

Gelyana, Gelyono, Gero, Gilgamesh,

Habib, Habibo, Habobo, Habobta,

Habobto, Hakimo, Hammurabi, Hanna,

Hanno, Harran, Hassuna, Hbob, Hedra,

Hedro, Heto, Hinno, Hiro, Hirutha,

Hirutho, Hobel, Humbaba, Hunayn,

Hushaba, Il, Ilam, Ilona, Ilono, Ilsina,

Ilsino, Ilul, Inana, Ishak, Isthar, Izgado,

Izla, Izlo, Kafro, Kaldo, Karmo, Kashir,

Kashiro, Kenan, Kenora, Kenoro, Kifa,

Kifo, Kima, Kina, Kino, Kinutha, Kinutho,

Kish, Klila, Klilo, Komo, Kyono, Lagash,

Larsa, Leba, Lebo, Lelya, Lelyo, Lelyan,

Malke, Malko, Maranata, Marauge,

Marbobo, Mardin, Marduk, Mardutha,

Mardutho, Marganitha, Margonitho,

Maro, Martha, Marun, Maryam, Marzo,

Matay, Medra, Medro, Meltha, Meltho,

Merdo, Michael, Midyad, Moro, Motha,

Motho, Myatro, Mushe, Nabukadnesar,

Nadan, Nahir, Nahrin, Nahra, Nahro,

Naramsin, Nardin, Narsay, Nasiho,

Nasihta, Nasihto, Nastur, Nedra, Nedro,

Nemra, Nemro, Nesba, Nesbo, Neshra,

Neshrin, Neshro, Neso, Nimrud, Nineve,

Ninib, Ninlil, Ninorta, Ninos, Ninson,

Ninyas, Nippur, Nirari, Nirora, Nisane,

Nisha, Nisho, Nison, Nomusa, Nomuso,

Nsibin, Nuhra, Nuhro, Numan, Nurba,

Nurbo, Odisho, Ofartho, Olaf, Omid,

Omuro, Orloma, Ornamo, Ornina,

Ornoma, Orshina, Osyo, Otho, Othur,

Qenneshrin, Raban, Rabath, Rabi, Rabo,

Rabtha, Rabono, Rabula, Ramsha,

Ramsho, Ramsin, Ramtha, Remza,

Remzo, Renyo, Rimos, Rish, Risha,

Rishbabel, Risho, Rishsin, Rmiso, Rama,

Romo, Rotho, Rozo, Rumrama, Rumromo,

Sabra, Sabro, Safra, Safro, Sahra, Sahrin,

Sahro, Saliba, Samarra, Samira,

Samiramis, Samuel, Sara, Saro,

Sardannapal, Sargon, Sarhaddun, Saume,

Sauma, Saumo, Sayodo, Sbartha, Sbartho,

Sefro, Sem, Sema, Semho, Shabo, Shafir,

Shafira, Shafiro, Shahro, Sharira,

Shariro, Shalito, Shalmanasar, Shalyo,

Shamash, Shamiram, Shamo, Shamra,

Shamro, Shapir, Shapira, Shapirta,

Sharbo, Sharbel, Shariro, Sharro,

Sharrokin, Shayna, Shayno, Shebla,

Sheblo, Shem, Shemsha, Shemsho,

Shifuro, Shim, Shimon, Shin, Shlama,

Shlomo, Shmesh, Shmuel, Shmuni,

Shosin, Shroro, Shufnin, Shufnino,

Shufninto, Shufninta, Shufra, Shufrin,

Shufro, Shushan, Simele, Sima, Simo,

Simta, Simto, Sin, Sinbabel, Sinharib,

Sina, Sino, Sinshar,Smedra, Snunitha,

Snunitho, Sofro, Sohdo, Sumer, Talita,

Talmido, Tammuz, Tedmur, Tedmurta,

Tedmurto, Tehra, Tehro, Telga, Tibel,

Tibelia, Tiglath, Tiglath-Pilasar, Tigris,

Tmiho, Tmihta, Tmihto, Tobo, Tuma,

Turabdin, Turizlo, Tura, Turo, Ugaret,

Umtha, Umtho, Unis, Ur, Urbaba,

Urbabel, Urhoy, Uruk, Warda, Wardo,

Waziro, Yabil, Yadid, Yadida, Yadido,

Yaqub, Yalda, Yaldo, Yama, Yamin,

Yamina, Yamino, Yamo,Yarmo, Yatir,

Yauma, Yaumo, Yauna, Yauno, Yausef,

Yuhanon, Yuniya, Yu’obo, Zab, Zabday,

Zabno, Zadiq, Zadiqo, Zahi, Zahir, Zahra,

Zahrin, Zahrira, Zahriro, Zahro, Zahya,

Zahyo, Zakay, Zakoyo, Zalga, Zalgo, Zalil,

Zalin, Zaya, Zayn, Zayto, Zaz, Zhiro, Ziwa,

Ziwo, Zmirta, Zmirto

PAYLAŞ

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın