Rüyada Elbise Giysi Görmek

İmam Cafer Sadık: Rüyada elbise görmenin yedi tabiri vardır: 1-Temiz inanç 2-Zenginlik 3-İzzet ve makam 4-Menfaat 5-Maişet konusunda rahatlık 6-Amel 7-Adalet.

Rüyada yeni elbise giymenin ise dört tabiri vardır: 1-Kadın 2-Hâkim 3-Mal 4-Hayır ve menfaat. Elbisenizi makasla kestiğinizi görmek; istediğiniz ufak bir şeye sahip olacağınıza…

Hırsızlar tarafından elbiselerinizin çıkarıldığını görmek; çok eşe sahip bir kimse için, eşlerin arasında gerginlik olacağına delalet eder.

Hz. Danyal (a.s): Elbise; iş ve gelir ile tabir edilir. Güzel bir elbiseniz olduğunu görmek; işinizin ve gelirinizin iyi olacağına…

Kötü bir elbiseniz olduğunu görmek; işinizin ve gelirinizin kötü olacağına… Kırmızı elbise; sevinç ve takva sahibi bir kimse olacağınıza delalet eder.

Yeşil elbise; rüyada giydiğiniz bu elbisenin aslen bir cennet elbisesi olduğuna… [“Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır; gümüş bilezikler takınmışlardır.”[96]]

Yıkanmış beyaz elbise; genelin iş durumlarının iyi olduğuna… Mor elbise; hüsrana… Yırtık elbise; gizli işlerinizin ortaya çıkacağına… Yünlü ve keçeli elbise; mal sahibi olacağınıza ve arzularınıza kavuşacağınıza…

Yöresel elbise; yoksulluğa… Her türlü kirli elbise; gam ve kedere… Kâğıt elbise; adiliğe… Hayvanların postundan yapılan elbiseler; iyilik ve çıkara…

Kefen gibi dikişsiz elbiseler; ecelinizin yaklaştığına ve artık ibadet yapamayacak olmanıza… Eşek postundan yapılan elbise; makam ve mevki sahibi olacağınıza delalettir.

Allame Meclisî: Elbise görmek; dünya evine gireceğinize… Beyaz elbise; itibar sahibi ve salih bir kimse olacağınıza… Sarı elbise; ibadeti bırakmaya… Yeşil elbise; takva ehli olacağınıza… Semavî bir elbise görmek; yüceliğe… Elbisenizin necis olduğunu/ pislendiğini görmek; haram yolda mal kazanacağınıza delalet eder.

Müellif: Eski elbise giymek; gam ve kederle yorumlanır.

İbn-i Sîrîn: Kirli elbiseye sahip olduğunuzu görmek; bozguncu biri olduğunuza… Elbisenizin kire veya başka bir pisliğe bulaştığını görmek; dünya ve ahiret hayatınızın iyi olmadığına…

Elbisedeki kiri ölü canlıların oluşturduğunu görmek; dünya hayatınızın iyi, ahiret hayatınızın kötü olduğuna… Üzerinizden eski elbise çıkardığınızı görmek; dert ve fakirlikten kurtulmaya işarettir.

Yaz mevsiminde kışlık elbise giydiğinizi görmek; giydiğiniz elbisenin kıymetince malınızın çoğalacağına… Kış mevsiminde yazlık elbise giydiğinizi görmek; korkuya delalet eder.

Kirmanî: Şanınıza layık elbise giydiğinizi görmek; mertebe atlayacağınıza…

Padişah elbisesi giydiğinizi görmek; kötü giden işlerinizin yoluna gireceğine… Vezir elbisesi giydiğinizi görmek; fazla mal sahibi olacağınıza, ancak insanlar tarafından ayıplanacağınıza…

Kapıcı elbisesi giydiğinizi görmek; itibar sahibi kimselerin elinin açık olmalarından yoksun kalacağınıza… Genç biri için orta yaşlıların giydiği elbiselerden giymek; bir kimseden fayda göreceğine…

Cellât elbisesi giydiğinizi görmek; bir kimseden çıkar sağlayacağınıza… Zahit elbisesi giydiğinizi görmek; halk tarafından güven teşkil eden bir kimse olacağınıza ve halktan emanet veren kimselerin emanetini alacağınıza…

Tüccar elbisesi giydiğinizi görmek; işinizin ve gelirinizin iyi düzeyde olacağına… İyi kimselerin elbiselerinden giymek; dininizin sağlam olmasına…

Hilekar kimselerin elbiselerinden giymek; onlar yüzünden dert ve kedere düçar olacağınıza… İşçi elbisesi giymek; dert ve kedere… Doktor elbisesi giymek; çalışmalarınızın iyi sonuç vereceğine ve halk arasında ün yapacağınıza…

Yahudi elbisesi giymek; hile yoluyla fena şeyler yapacağınıza ve kötü neticeler elde edeceğinize… Hıristiyan elbisesi giymek; dost ve düşmanınızdan emniyette olacak bir şey yapacağınıza…

Keşiş elbisesi giymek; bidat sahibi olduğunuza ve doğru olan yolu terk edeceğinize… Savaşçı elbisesi giymek; bir kimse ile aranızda problem çıkacağına…

Kadın elbisesi giymek; sayıp sevdiğiniz bir kimseden veya arkadaşınızdan uzaklaşacağınıza… Tutuklu elbisesi giymek; bir iş nedeniylle problem yaşayacağınıza ve yoksullaşacağınıza…

Hamal elbisesi giymek; parmakla gösterilecek güvenilir biri olacağınıza ve insanlardan emanet kabul edeceğinize… Mezarcı elbisesi giymek; kişiliksiz birinin hizmetinde çalışacağınıza…

Papaz elbisesi giymek; iyi bir kimseden helal rızk talep edeceğinize… Kasap elbisesi giymek; zarar göreceğinize… Fiyakalı elbise giymek; evlilik amacıyla bir kadınla buluşacağınıza…

Yeni ve yıkanmamış elbise giymek; iyiye… Altın nakışlı elbise giymek; akıl sahibi bir kadına… Dikişli elbise giymek; hayır ve menfaate… Kime ait olduğunu bildiğiniz bir elbise görmek; murada ereceğinize…

Üzerinizde açık-saçık elbiseler olduğunu görmek; günaha… Eski elbise satmak; kötüye… Kalın ve kaba elbise görmek; takvalı, dindar, emanettar ve sözüne güvenilir fakir kimseye…

Kalın ve kaba bir elbiseye sahip olmak; belirtilen vasıflardaki biriyle arkadaş olacağınıza ve ondan menfaat elde edeceğinize…

Çok sayıda kalın ve kaba elbiseye sahip olmak; gördüğünüz miktar kadar mal ve nimet elde edeceğinize… Yeni alınmış kalın ve kaba elbise bulmak; takvalı ve zengin bir kadınla evlenip ondan menfaat elde edeceğinize işarettir.

Cabir Mağribî: Elbise görmenin iki tabiri vardır: Biri dine, diğeri dünyaya aittir. Temiz ve yeni beyaz elbise; hem dininizin, hem de ahiretinizin iyi olduğuna…

Dar ve yeşil elbise; her iki dünyanızın da kötü olduğuna… Yırtık ve kirli elbise; her iki dünyanızın da fesat içinde olduğuna…

Kırmızı elbise; hem erkekler hem kadınlar için hayra… Siyah elbise; hatipler, yargıçlar ve yöneticiler için hayra, halk için üzüntüye… Koyu elbise; üzüntü ve musibete… Cübbe, sarık vb. elbiseler; erkekler için üzüntü ve sıkıntıya…

Sarı elbise; erkekler için hastalığa, kadınlar için evliliğe veya evliyseler kocalarının hastalanacağına… Yeşil elbise; hem erkeler hem kadınlar için dinî inanca…

Hayatta olan bir kimsenin üzerinde yeşil elbise görmek; dinî inancının iyiliğine… Ölen bir kimsenin üzerinde yeşil elbise görmek; o kimse için ahiret saadetine…

Sürekli siyah elbise giyen birinin üzerinde siyah elbise olduğunu görmek; o kimse için iyiye… Sürekli beyaz elbise giyen birinin üzerinde siyah elbise görmek; o kimse için dünyevi ve uhrevi hüsrana…

Padişah elbisesi giydiğinizi görmek; menfaat elde edeceğinize… Âlim elbisesi giydiğinizi görmek; âlimlerden faydalanacağınıza… Zahit elbisesi giydiğinizi görmek; dünya malına ehemmiyet göstermeyeceğinize…

Zengin elbisesi giydiğinizi görmek; dünya malına düşkün olacağınıza… Yahudi veya Hıristiyan elbisesi giydiğinizi görmek; Hıristiyanlık veya Yahudiliğe sempati duyacağınıza işarettir.

İsmail Eş’as: Önü bir renk, arkası başka bir renk olan elbise görmek; insanlar arasında saygınlığınızı yitireceğinize ve küçük düşeceğinize… Kendi elbisenizi kemirdiğinizi/ yediğinizi görmek; kendi malınızdan bol miktarda harcayacağınıza…

İç çamaşırı giydiğinizi görmek; çıkacağınız bir yolculukta uzun süreli kalacağınıza veya bir iş yüzünden hapse gireceğinize… Elbisenizin zayi olduğunu veya elinizden alındığını ve bu yüzden çıplak kaldığınızı görmek; saygınlığınızın azalacağına…

Birilerinin elbisenizi yırttığını görmek; eşinizle bir sorun yaşayacağınıza ve üzüleceğinize… Elbisenizin yırtıldığını görmek; akrabalarınızdan biriyle ya da bir dostunuzla sorun yaşayacağınıza…

Elbisenizi birinin alıp götürdüğünü ve çıplak kaldığınızı görmek; saygınlığınızı yitireceğinize… Katlanmış bir elbiseyi açmak; yolculuğa çıkacağınıza…

Açık bir elbiseyi katladığınızı görmek; kaybolan veya uzun süre görmediğiniz bir yakınınız varsa, onun döneceğine… (Erkek için) kadın elbisesi giymek; malınızın çoğalacağına, ancak büyük bir korku içinde olacağınıza… (Kadın için) erkek elbisesi giymek; hayır ve menfaat elde edeceğinize…

Elbise bulmak; yolculuğa çıkacağınıza, bulduğunuz elbisenin uzunluk veya kısalığına göre yolculuğunuzun uzun veya kısa olacağına… Dikmeye başladığınız bir elbiseyi bitirdiğinizi görmek; üzüntüden kurtulacağınıza işarettir.

İsfahanî: Tabir bakımından en iyi elbise, pamuktan yapılan ve içinde ipek olmayan elbisedir. İpek, pamuk ya da sansar tüyünden yapılan elbise; haram yoldan elde edilen mala… Renkli veya ham ipekten yapılan elbise; erkeler için kötüye, kadınlar için iyiye…

Eski elbise görmek; hüküm sahibi biri yüzünden sıkıntı yaşayacağınıza… Eski elbise satın almak veya eski elbise giymek; kötüye… Eski elbise satmak veya üzerinizden çıkarmak; iyiye işarettir.

Yıkanmış elbise giymek; günahlardan dolayı tövbe etmeye… Kirli elbise giymek; yoksulluğa… Renkli elbise giymek; kadınlar ve ordu görevlileri için iyiye… Fiyakalı elbise giymek; kötüye işarettir.

Çağdaş Ulema: Altın elbise giymek; pek ciddî olmayan bir vaatte bulunacağınıza ve vaadinizi yerine getireceğinize… Altın işlemeli elbise görmek; mutluluk, izzet ve saygıya…

Altın işlemeli elbiseye sahip olmak; kazançlı bir alışveriş gerçekleştireceğinize… Altın işlemeli elbise giymek; iş konusunda zarar edeceğinize ve sıkıntılı günler geçireceğinize… Güzel bir elbiseye sahip olmak; başkalarıyla iyi ilişkiler içinde olacağınıza…

Pahalı elbise giymek; bahtınızın açık olacağına… Beyaz elbise giymek; saygınlık elde edeceğinize… Mavi elbise giymek; mutluluğa… Kırmızı elbise giymek; kibre… Sarı elbise giymek; ikiyüzlülüğe…

Yeşil elbise giymek; bir arzunuzun gerçekleşeceğine… Siyah elbise giymek; mateme… Elbise yıkamak; tutumlu olacağınıza… Elbise yırtmak; ani bir öfke yaşayacağınıza…

 

Kirli elbise giymek; iş ve ticaret hayatınızda pek göze gelmeyen önemsiz ilerlemeler kaydedeceğinize… Elbise yakmak; bir ihanete veya töhmete maruz kalacağınıza işarettir.

PAYLAŞ

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın