Mehmet Şevket Eygi Sözleri

Bu Sayfamızın İçeriğinde : mehmet şevket eygi sözleri, mehmet şevket eygi güzel sözleri,  mehmet şevket eygi sözleri kısa Yer Almaktadır.

mehmet şevket eygi sözleri

İnsan için en büyük servet imandır. İmanı olan ebedî mutluluğu kazanır, imanı olmayan ebedî felakete ve bedbahtlığa uğrar.

En kârlı ve verimli ticaret Allah ile yapılan ticarettir. Allah’ın rızasını kazanmak için harcanan para ve mal gerçek, kalıcı ve yüksek kazanç getirir.

İnsanın en büyük düşmanı nefs-i emmâresidir.

Gurur ve kibir sahibi kişi yüksek bir makamda olsa da alçaktır.

Tevâzu ve alçak gönüllük büyüklerin tacıdır.

Şöhret büyük belâ ve âfettir.

Müslüman bir ailenin erkek ve kız çocukları namaz kılıyorsa, kızları tesettürlü ise o aile iyi bir ailedir. Çocuklar namazsız ve tesettürsüz ise durumu iyi değildir.

Ezana icabet, ezan okunurken onun cümlelerini tekrarlamaktan ibaret değildir, namaz kılmaktır.

İhtiyaçlarını çoğaltan ıstıraplarını çoğaltmış olur.

Yemeğinin çoğalmasını ve bereketlenmesini isteyen Besmele çekerek yesin.

En hayırlı yemek paylaşılan yemektir.

Dünya imtihan ve çile yeridir. Belânın en şiddetlisi Peygamberlere gelir. Sonra derece derece…

İbadetlerin zahmeti, Cehennem ateşi yanında hiç mesabesindedir.

İnsanlar akıllı olsalardı fâiz yemektense ölmeyi tercih ederlerdi.

Allah sevgisi ile para ve mal aşkı bir yürekte birlikte olmaz.

Din ticareti en haram ve en çirkin ticarettir.

Kuyruğuna kabak bağlayan fare kediden kaçamaz.

Başkanlık ateşten gömlektir. Akıllı ve firâsetli kişi başkanlığa tâlip olmaz, matlub olursa (ehliyeti yoksa) kabul etmez.

Farz ibadetler âşikâre yapılır, nafile ibadetler gizlenir.

Zeka ile akıl aynı şey değildir. Nice süper zekalar vardır ki, beş paralık akılları yoktur.

İman, Allah’ın insana en büyük lütuf ve ihsanıdır.

En büyük zenginlik istiğnâdır.

Taze buğday ekmeği. Yanında biraz peynir, birkaç zeytin. Bir de domates… ne büyük ziyafet.

Tarhana çorbasına ekmek doğrayıp içti. Sonra “Ya Rabbi!.. Bana niçin leziz ve lüks yemekler yedirmiyorsun…” dedi. Bu adam küfran-ı nimette bulunan alçak mı alçak, nankör mü nankör bir sefihtir.

Müslümanların en kötüsü, inkarcıların en yükseğinden daha yukarıdadır.

Namazdan zevk almasan, kalıbınla kılsan, yine de kılmaya devam edeceksin.

Soğuk bir kış günü… Pencerede bir kuş titreyerek bekliyor. Adam veya kadın ona acıdı, bir avuç bulgur verdi. Adam veya kadın büyük ticaret yaptı. Bir avuç bulgur onu belki Cennete sokacak.

Siz hiç ağlamıyor musunuz? Vah vah!..

Gece namazına kalktı, komşular görmesin diye pencereleri iyice kapattı, ışığı ondan sonra yaktı… Teheccüde kalktığından kimsenin haberi olmadı. Âferin ona.

Gıybetçi zevzek ne kadar ahmak… Gıybet ettiği kimselere sevaplarını veriyor, onların günahlarını yükleniyor.

Öldü, cesedi mezara girdi, vârisleri birbirine girdi.

İnsanlar faizin kötülüğünü ve azabını bilmiş olsalardı, bankaların gölgesinden geçmezlerdi.

İffet ve hayâ İslam medeniyetinin özelliklerindendir. İffetsiz ve hayâsız Müslüman olur mu?

Bu üIkede miIitan ateistIer çoğunIukta mıdır, azınIıkta mı? Kimse inkâr edemez ki, onIar azınIıktadır. OnIarın çoğunIuktaki MüsIüman haIka, insan hakIarına aykırı oIarak baskı yapmaya hiçbir hakIarı yoktur. MüsIümanIar gericiymiş, bunIar haIkı uygar yapacakIarmış. Bu gerekçe hezeyandır.
ErmeniIer AIeviIeri kuIIanmak istiyor. İsraiI ve Siyonizm AIeviIeri kuIIanmak istiyor. İran, Türkiye AIeviIerini Şiî-Caferî yapmak istiyor.

Dinimizde eIbette Kur’ana, sünnete, şeriata uygun oIan doğru ve gerçek tarikat ve cemaatIere (nasibi varsa) katıImak caizdir ama tarikatçıIık ve cemaatçiIik iyi bir şey değiIdir. FutboI kuIübü hoIiganIığı, miIitanIığı gibi tarikatçıIık ve cemaatçiIik oIgun ve akıIIı MüsIümana yakışmaz.

PAYLAŞ

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın