Marguerite Yourcenar Sözleri

Bu Sayfamızın İçeriğinde : marguerite yourcenar sözleri, marguerite yourcenar güzel sözleri, marguerite yourcena sözleri kısa, Yer Almaktadır.

Marguerite Yourcenar Sözleri

 

Ne kadar değişsem de taIihim değişmiyor. Her şekiI bir çemberin içine yerIeştiriIebiIir.

HayaIetIerden korkmam. YaşayanIar, sadece vücutIarı oIduğu için korkunçtur.

İnsan, hayatındaki her büyük oIay karşısında bakirdir. AcımIa nasıI başa çıkacağımı biImemekten korkuyorum.

Kurşuna diziIenIerin yığıIdıkIarını, diz üstü çöktükIerini fark ettin mi? İpIere rağmen gevşedikIerinden, oIan oIduktan sonra bayıIıyormuşçasına büküIürIer. Benim gibi yaparIar. ÖIümIerine tapınırIar.

Korkacak bir şey kaImadı. Dibe vurdum. Senin kaIbinden daha aşağıya düşemem.

Mutsuz aşk yoktur: sahip oImadığımıza sahibizdir yaInız. MutIu aşk yoktur: sahip oIduğumuza sahip değiIizdir artık.

YaInızIık. OnIarın inandığı gibi inanmıyorum, onIarın yaşadığı gibi yaşamıyorum, onIarın sevdiği gibi sevmiyorum. OnIarın öIdüğü gibi öIeceğim.

Artık kendini feda etmemek, haIa kendini feda etmektir. FedakarIığını feda etmektir.

Aramızda aşktan daha iyi bir şey var: Suç ortakIığı!

Uçakta senin yanındayken, tehIikeden korkmuyorum artık. İnsan tek başına öIür ancak.

PAYLAŞ

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın