Ural

Ural : Hazar denizine dökülen, ırmak ve sıradağ.