Kategori: H

Hüsameddin

Hüsameddin : 1. Dinin keskin kılıcı. 2. Mevlana’nın halifesi olan Hüsameddin Çelebi, Mevlana’nın Mesnevi’yi dikte ettirdiği kişidir. Türk dil kuralına göre “d/t” olarak kullanılır.

Hüreyre

Hüreyre :  Kedicik, kedi yavrusu.  Ebu Hüreyre: Ashab-ı Kiram’dan en çok hadis rivayet eden sahabi. Kedi yavrularını çok sevdiği için bu ismi aldığı söylenir.

Hüsrev

Hüsrev :  1. Padişah, hükümdar, sultan. 2. Hüsrev şirin masalının erkek kahramanı. Hüsrev: Eserlerini daha çok Farsça yazmış bir Türk şairi ve edibi olup 1253-1325 yıllan arasında Hindistan’da yaşamıştır.