10 Kasım Sözleri Ve Şiirleri

Bu Sayfamızda : 10 kasım sözleri ve şiirleri, atatürkün şiirleri, 10 kasım mesajları, 10 kasım atatürk Sözleri, atatürkü anma sözleri ve on kasım mesajları, yer almaktadır.

10 kasım şiirleri

 

10 KASIM SÖZLERİ

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın.

Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam.

Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…

Ey yüzü gibi kalbi de güzel insan emanetlerine sahip çıkacağımıza söz verirken bir 10 Kasımı daha seni yâd ederek anıyoruz. Seni çok seviyor ve çok özlüyoruz.

Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.

Seni anlıyoruz büyük Atatürk, seni seviyoruz tüm kalbimizle, seni özlüyoruz büyük Atatürk..10 kasım sözleriUlu önder Mustafa Kemal Atatürk. Her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın.

Mustafa Kemaller ölmez, rahat uyu paşam.

Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…

Ey yüzü gibi kalbi de güzel insan emanetlerine sahip çıkacağımıza söz verirken bir 10 Kasımı daha seni yâd ederek anıyoruz. Seni çok seviyor ve çok özlüyoruz.

Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır.

Seni anlıyoruz büyük Atatürk, seni seviyoruz tüm kalbimizle, seni özlüyoruz büyük Atatürk..

UNUTTURAMAZ! Seni hiç kimse unutulsakta biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. ATAM rahat uyu.. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz.

10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk’sün…

Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. “En büyük eserim” dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Türk Milleti.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.

Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her 10 Kasım’da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu. Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.

2016 yılı 10 Kasım’ında bir kez daha vatanımızın başı sağ olsun…

78. yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 78. Kez başın bir kere daha sağ olsun.

Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 78. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

Yine bir 10 Kasım ve sen yoksun. Seni çok özledik be Atam. Sensiz geçen 78. yılda boşluğun hiç dolmadı. Mekânın cennet olsun…

10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk’ü daha iyi anlayarak yeniyorum.

10 Kasım 1938 yılının üzerinden 78 yıl geçti. Yıl 2016 aradan geçen bunca zaman sadece özlemimizi biraz daha arttırdı. Çok özledik Atatürk’ü.

Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti’nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.

Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.

Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin.

Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu 10 Kasım’da da Atatürk’e olan bağlılığımızı ve sevgimizi ortak düşünce ve duygularla bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi özlemle anıyoruz.

Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.

Yüzyılımızda, “olmayacak hiçbir şey yoktur.” şeklindeki tarihi gerçeği ispatlayan ilk adam olmuştur.

Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür.

Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.
YABANCI DEVLET ADAMLARININ ATATÜRK HAKKINDAKİ SÖZLERİ

Atɑtürk öyle bir insɑndır ki, hɑyɑli değildir. İstediğini bilir, bildiğini yɑpɑr, yɑpɑmɑyɑcɑğı birşeyi de istemez. Avusturyɑlı Heykeltrɑş Krippel

Atɑtürk, yirminci ɑsrın en büyük gerçeğini yɑrɑtɑn ɑdɑmdır.

Milletine bu kɑdɑr ɑz zɑmɑndɑ bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet ɑdɑmı Atɑtürk’tür.

Atɑtürk, tɑrihte teşkilɑtçı bir dɑhi, bir milletin hɑrikɑlɑr yɑrɑtɑn yöneticisi ve memleketinin kurtɑrıcısı olɑrɑk kɑlɑcɑktır. lndependɑnce Romɑine Gɑzetesi, Romɑnyɑ, 12 Kɑsım 1938

Bir milleti, uçurumun kenɑrındɑn sɑrsılmɑz ɑzmiyle kurtɑrɑn, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler ɑrɑsındɑ Atɑtürk, en birincisidir. Timpul Gɑzetesi, 12 Kɑsım 1938

Atɑtürk’ün bɑşɑrdığı işler mucize ve hɑrikɑ kɑbilindedir. Birkɑç yıl içinde memleketinde yɑptığı inkılâplɑr, birkɑç yüzyıldɑ gerçekleştirilmeyecek işlerdir. El Tekɑddum Gɑzetesi, Suriye

Avrupɑ, sɑvɑştɑn sonrɑ belirmiş ɑz sɑyıdɑki yɑpıcı devlet ɑdɑmlɑrındɑn birini kɑybetti. Spectɑtor, İngiltere

Çɑğımızdɑ hiçbir isim Atɑtürk’ün ɑdı kɑdɑr büyük sɑygı yɑrɑtmɑmıştır. Observer Dergisi, İngiltere

O, benzeri olmɑyɑn bir devlet ɑdɑmı idi. Diktɑtörlerin tɑhɑmmül edemediği serbest bir nizɑmlɑ, demokrɑsilerin bɑşɑrɑmɑdığı ve bɑşɑrɑmɑyɑcɑğı işler yɑpmıştır. Tɑrihte böyle ɑdɑmlɑr devirlerine kendi ɑdlɑrını vermişlerdir. Word Price, İngiltere

Atɑtürk, Türk Milleti’nin ruhundɑ Türk Bɑyrɑğı gibi dɑlgɑlɑnɑn bir bɑştı. Dɑily Telegrɑph Gɑzetesi, İngiltere

O genç ve dɑhi Türk şefinin o esnɑdɑ Çɑnɑkkɑle’de bulunmɑsı, müttefikler bɑkımındɑn tɑlihin en ɑcı dɑrbelerinden biridir.Alɑn Mooreheɑd, İngiliz Yɑzɑr

O büyük insɑn yɑlnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi. Emɑnullɑh HAN, Afgɑn Krɑlı

Bu Türk Milleti yɑstɑdır. Çünkü yeni Türkiye’nin yɑrɑtıcısı olɑn eşsiz şefini kɑybetmiştir. Stipsi Gɑzetesi, Arnɑvutluk

Atɑtürk, şɑhsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, O, yirminci yüzyılın en görkemli olɑyını yɑrɑtɑn ɑdɑmdı. Nɑtionɑl Tidence Gɑzetesi, Dɑnimɑrkɑ

Atɑtürk gibi insɑnlɑr bir nesil için doğmɑdıklɑrı gibi belli bir devre için de doğmɑzlɑr. Onlɑr önderlikleriyle yüzyıllɑrcɑ milletlerin tɑrihinde hüküm sürecek insɑnlɑrdır. Tɑhrɑn Gɑzetesi, İrɑn

Atɑtürk yɑlnız kɑhrɑmɑn milletinin büyük bir şefi olmɑklɑ kɑlmɑmıştır. O, ɑynı zɑmɑndɑ insɑnlığın dɑ en büyük evlɑdı olmuştur. İrɑn Gɑzetesi

Bütün dünyɑ 10 Kɑsım’dɑ biz Almɑnlɑrın dɑ dostluk ve sɑygı ile bɑğlı olduğumuz bir insɑnın hɑyɑtını ve eserlerini tɑkdirle ɑnmɑktɑdır. Atɑtürk, dɑimɑ Türkiye ile Avrupɑ ɑrɑsındɑ sıkı bɑğlɑr kurmɑyɑ çɑlışmıştır. Ludwing Erhɑrd, Bɑtı Almɑnyɑ Bɑşkɑnı, 1963

Mustɑfɑ Kemɑl; bir millet, bütün vɑsıtɑlɑrındɑn mɑhrum edilse dɑhi, kendini kurtɑrɑcɑk vɑsıtɑlɑrı yɑrɑtɑbileceğini ispɑt eden ɑdɑmdır. Adolf Hitler, Almɑnyɑ Devlet Bɑşkɑnı

Mustɑfɑ Kemɑl bir temeldir. Bir yöndür. Yɑpılmış, her şeyi bitmiş bir binɑ değildir. Onu ɑncɑk devɑm ettirerek, sürdürerek sevebiliriz. Kendisine yeni şeyler, yeni değerler ekleyerek sevebiliriz. Yɑlnız yüreğimizle değil, ɑklımızlɑ dɑ sevelim. Mustɑfɑ Kemɑl en büyük zɑferini o zɑmɑn kɑzɑnmış olɑcɑk. Cemɑl Süreyɑ

UNUTTURAMAZ! Seni hiç kimse unutulsakta biz. Her yerde sen her şeyde sen bilmem ki nasıl söylesem. ATAM rahat uyu.. Emanetini çiğnetmeyiz. Her birimiz Mustafa Kemal’in askerleriyiz.

10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk’sün…

Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. “En büyük eserim” dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Türk Milleti.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatanı ve milleti adına yaptığı büyük işler için şükranla anıyor, manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun.

Boğazımızda kocaman bir düğüm olur her 10 Kasım’da. Geçen her yıl seni daha da çok aratır oldu. Sen bize bu cennet vatanı bıraktın Allah da seni cennet yurtlarında barındırsın.

2016 yılı 10 Kasım’ında bir kez daha vatanımızın başı sağ olsun…

78. yıldır gözümüz yaşlı. Türk milleti 78. Kez başın bir kere daha sağ olsun.

Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 78. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum.

Yine bir 10 Kasım ve sen yoksun. Seni çok özledik be Atam. Sensiz geçen 78 yılda boşluğun hiç dolmadı. Mekânın cennet olsun…

10 Kasım sabahının verdiği hüznü, Atatürk’ü daha iyi anlayarak yeniyorum.

10 Kasım 1938 yılının üzerinden 78 yıl geçti. Yıl 2016 aradan geçen bunca zaman sadece özlemimizi biraz daha arttırdı. Çok özledik Atatürk’ü.

Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti’nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.

Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın.

10 Kasım şiirleri 2

 

10 KASIM ŞİİRLERİ

 

10 KASIM

Bir bulut inmiş, beyaz,
Karlı dağlar başına.
Her 10 Kasım sabahı,
Bir ateş düşer, döşüme.

Nerdesin, ey Ata’m nerede?
Sensiz millet, öksüz burada.

Sanat, ilim, fen seninle.
Sevinen, gülen seninle.
Olmak isterdik inan,
Ebediyen seninle.

Dağların, ak başı kar mıdır?
Kuşlar, Ata’mdan haber, var mıdır?

Yarım bıraktığın işler,
Bugün, sanki seni bekler.
Zengin millet hayalin,
Acep, neden emekler?

Sen gelmiyorsan, bir haber gönder.
Kim içimizdeki, Atatürk gibi önder?

ATAM SEN RAHAT ET

Bir sonbahar gününde bizleri
Bizleri bırakıp gitmişsin
Her Türkün kalbinde
Bir yer edinmişsin

Atam her 10 kasımda
Bu millet seni anar
Saat dokuzu beş geçe
Her Türk sana ağlar

Bu vatan sana emanet
Atam sen yerinde rahat et
Biz Türk çacukları var oldukça
Seni unutmaz bu millet.

GİDİYOR

Gidiyor, rastgelemez bir daha tarih eşine
Gidiyor, on yedi milyon kişi takmış peşine

Gidiyor, sonsuz olan kudreti sığmaz akla
Gidiyor, göğsünü çepeçevre saran bayrakla

Gidiyor, izleri üstün birikmiş yaşlar
Gidiyor, yerde kılıçlarla eğilmiş başlar

Gidiyor, harbin o en korkulu aslan yelesi
Gidiyor, sulhun ufuklarda yanan meş’alesi

Yine bir devr açacakmış gibi en başta O var
Hıçkıran seste O var, sessiz akan yaşta O var

Siliyor ruhunun ulviliği fani etini
Çiziyor ufka batan bir güneşin heybetini

Büyüyor, gökten inip toprağa yaklaştıkça
Büyüyor gitgide gözlerden uzaklaştıkça

ATATÜRK’ÜN SESİ

Atatürk’ün sesi
Bazen Erzurum Kongresi
Bazen Sivas
Bazen Anadolu’da sert bir rüzgar

Atatürk’ün sesi
Bazen Ankara’da ilk Millet Meclisi
Bazen Orta Anadolu’da kartal
Bazen Akdeniz’de tatlı bir rüzgar

Atatürk’ün sesi
Gökyüzünde ak bir bulut
Bazen önünde İzmir’e ordular akar
Bazen Akdeniz’de bir kartal

Atatürk’ün sesi
Bazen devrimlerin alfabesi
Bazen Cumhuriyetin gür sesi
Bazen Menemen’de deli bir rüzgar

KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN

Yan yana iki çocuk görsem
İşte Atatürk diyorum
Özgürlüğün toprağı uyanıyor
İçin için seviniyorum

Koşuşan iki öğrenci görsem
İçimin güneşi ısınıyor
Yürüyen bir bakış gibi
Mustafa Kemal geliyor

Kol kola iki işçi görsem
Emeğim çoğalıyor birden
Bir ışık düşüyor ortalığa
İşte Atatürk diyorum

İşte Atatürk diyorum
İlk kurtuluş öncüleri
Bir gül çağrısında hepsi
Bize uzanmış elleri

SEN VARSIN ATATÜRK’ÜM HER ŞEYİMİZDE

Bu gün yatağımdan hür kalkıyorsam
Ekmeğim ak suyum berraksa,
Ağaçlar çiçek açıyor
Topraklar ısınabiliyorsa,
Sesim gür çıkıyor
Özgür özgür bakabiliyorsam,
Sen varsın gözbebeklerimde
Sen varsın Atatürk’üm sen varsın.

Yazabiliyorsam gönlümce
Okuyabiliyorsam…
Kazabiliyorsam toprağımı
Gün ışığında çapa kürek elde,
Çalışabiliyorsam gece gündüz
Ekip biçebiliyorsam dileğimce,
Sen varsın yüreğimde
Sen varsın Atatürk’üm sen varsın.

10 KASIM

Atam seni çok seviyoruz!
Türk ordusu ile savaştın.
Atam!seni saygı ile anıyoruz.
Türk cumhuriyetini kurdun.
Ülkemizi korodun.
Ruhun hep cennette olsun.
Keşke seni görebilseydim

ATATÜRK

Bir gün sordum babama,
Atatürk neden büyük?
Çocuğum dedi bana,
Onu seviyor her Türk.

Onu biz değil yalnız,
Üstün tanır her millet.
En büyük eseridir
Kurduğu cumhuriyet.

Çok kötü bir zamandı,
Uçurumdaydı vatan.
O büyük kahramandı,
Yurdumuzu kurtaran.

Kalbimiz sevgi dolu,
Yol gösteren o,Türk’e
Yolumuz onun yolu,
Saygı duy Atatürk’e!…

ATATÜRK YAZAR

Sordum seni;
Dağına, taşına Türkiye’min,
Herkes kendinden emin,
Yükseldi gür sesler;
Umutlar, sevgiler:
O biziz, O bizleriz.
Hepimiz bir parçayız
Atatürk’ten,
Bütün doğa,
Atatürk’ü anar,
Atatürk’ü şaşar.
Herşeydir OTürkiyem’de.
Göller, ırmaklar, ormanlar.
İmza imza Atatürk yazar.

ATATÜRK

Mutluyum Atatürk’ ün sayesinde
Sınıfımdayım masamdayım
O yüce insan olmasa…
Kurtardı Atatürk bizi
Şimdi okulumun kucağındayım
Öğretmenimin sınıfındayım
Yüce insan Atatürk olmasa
Atatürk ün sayesinde mutluyum
Okuma yazma biliyorum
Her sabah ne mutlu türküm diyene diyorum
O yüzden Atatürk’ e çok teşekkür ediyorum

10 KASIM

Yıl otuz sekiz On Kasım Perşembe
Hatırdan çıkmayacak bir sonbahar.
Sarsılıyor İstanbul yedi tepe,
Yaman esmiş Dolmabahçe’de rüzgar.

Gerçek olamaz, olsa olsa bir düş,
Dokuzu beş geçe Atatürk ölmüş.
Böyle toptan bir yas nerede görülmüş,
Beraber ağlıyoruz kurtlar, kuşlar.

Bu memlekete en çok hizmet eden,
Bu aşk ile dağlara gücü yeten,
On sekiz milyonun omzunda giden
Atam, Ankara sırtlarında yatar.

ATATÜRK ŞİİRİ

Bayrak yarıya çekilmiş,
Atatürk’üm öldü diye,
En son yaprak da dökülmüş,
Atatürk’üm öldü diye

Sürü yas tutmuş ovada,
Kuşlar susmuşlar yuvada,
Rüzgar esmez olmuş dağda,
Atatürk’üm öldü diye.

Irmaklar yaslı çağlamış,
Ağaçlar sessiz ağlamış,
Vatan karalar bağlamış,
Atatürk’üm öldü diye

BÜYÜK YAS

Hatırlatmayın ban dokuzu beş geçeyi,
Hele puslu geçen o geceyi….
Söyletmeyin kasım adlı iki heceyi,
Bu benim en büyük yasım.
Bu Atam’ın öldüğü tarih 10 Kasım.

Atam ölmüş Dolmabahçe Sarayı’da
Çok üzüldüm olamadım ya yanında
Ağladım onun öldüğünü duyduğumda
Bu benim en büyük yasım
Bu Atam’ın öldüğü tarih 10 Kasım…

Dudum ki Atam ölmüş
Türkün yanan meşalesi sönmüş
Atam 10 Kasım da gömülmüş
Bu benim en büyük yasım
Bu Atam’ın öldüğü tarih 10 Kasım….

Bu tarihte Atam’ın kalmış cansız eti
Kan ağlıyor Türk Milleti..
Böyle anladık yokluğu,sefaleti
Bu benim en büyük yasım
Bu Atam’ın öldüğü tarih 10 Kasım…

Bu gün duydum sirenler çalıyor.
Sordum ne oldu? Dediler çiçekler soldu…
Dedim niye? Dedilerki Atatürk öldü diye…
Bundan sonra bayraklar yarıya iniyor.
Bu benim en büyük yasım
Bu Atam’ın öldüğüm tarih 10 Kasım…

ATATÜRK ÇOCUKLARI

Özgürlük şarkısı bizim şarkımız
Yurt için ulus için hep çalışırız
Vatanı yükseltmek tek amacımız
BizlerAtatürk çocuklarıyız

Dostlukla dopdolu yüreklerimiz
Dünya çocukları hep kardeşimiz
Barıştan yana inançlarımız
Bizler Atatürk çocuklarıyız

Çınınlayacak sesimiz dünyada yurtda
Uzanacak ellerimiz evren boyunca
Uygarlık yönünde bir meşaleyi
Bizler Atatürk çocuklarıyız.

ATATÜRK’ÜN GÜZEL SÖZLERİ TIKLAYIN

ATATÜRK’ÜN GÜZEL ÖZDEYİŞLERİ İÇİN TIKLAYIN

10 KASIMLA İLGİLİ BOYAMA SAYFALARI İÇİN TIKLAYIN

PAYLAŞ

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın